Clarity_Chart

Чистота

Чистота на диамантите

Чистотата или прозрачността е много важна характеристика. Тя се явява като един от основните фактори при оценяването и класифицирането на скъпоценните камъни. За съжаление, в повечето случаи в диамантите откриваме незначителни вътрешни включения (inclusions) и външни дефекти. 

Диамант, без каквито и да било несъвършенства, е значително по-рядко срещан, много ценен и с висока стойност. 

Чистотата на диаманта се определя при увеличение 10 пъти, тъй като повечето несъвършенства са незабележими за невъоръжено око.

Вида, мястото и големината на включенията са решаващи при определяне чистотата на камъка. Вътрешните могат да бъдат миниатюрни частици от друг вид кристал, газ или пукнатина в самия диамант. Външните, от своя страна, могат да бъдат драскотини, вдлъбнатини и други неравности.

По-малко включения и несъвършенства = по-добро качество = по-ценен и рядък диамант.

svatbena fotografia ivailo ivanov
Търси
Контакти:
Тел: 0888799944
GSM: 0894 490324 ; 0898450046