Шлифоване

  Шлифовка на диаманта

Всеки скъпоценен камък е оформен от природата по уникален начин, а човешката изобретателност и майсторската обработка го превръщат в истинско съвършенство. Като при хората – както не може да има двама еднакви човека, така няма и два абсолютно еднакви диаманта.