Чистота на изумрудите

За изумрудите е характерна голямата наситеност на включения. поглеждайки в тях през 10х увеличителна лупа, можете да видите удивителни неща.французите дори използват романтичния термин “jardin” (градини), за да обрисуват тези малки „несъвършенства”. по принцип бъдете предпазливи, когато ви предлагат изумруд, в който не можете да видите никакви включения. има голяма вероятност той да е синтетичен или имитация, защото за разлика от диамантите, изумруди от
категория flawless (безупречни – без никакви включения) не съществуват. великолепните „градини” са рождените белези, отличаващи естествените от синтетичните изумруди. колкото по-наситен с тях е камъкът, толкова по-тъмен е неговият цвят. повечето колумбийски изумруди
са с високо съдържание на включения.
svatbena fotografia ivailo ivanov
Търси
Контакти:
Тел: 0888799944
GSM: 0894 490324 ; 0898450046